Klass B – Trädfällning, grund

Nivå: Grundläggande
Förkunskaper: A-kort
Målgrupp: Skogsägare eller personer som fäller träd

Bara för man tidigare har utfört en trädfällning betyder inte detta att man automatiskt är auktoriserad till att fälla träd. Detta är grundlig utbildning som ger dig de färdigheter för att genomföra trädfällning, kvistning och kapning med aktuella kunskaper av säkerhet och risker.

Kursen innefattar följande punkter:

  • Vetskap kring risker samt aktuella säkerhetsbestämmelser vid normalt skogsarbete
  • Rekognosera, planera och verkställa trädfällning av normalstora träd med kontroll och säkerhet
  • Färdighet med att kvista och kapa fällda träd med kontroll och säkerhet
  • Kunskap för användning av fällhjälpmedel så som brytjärn, trampjärn samt kilar med mera.
  • Bekantskap med vilka risker som gäller för vindfällda & fastfällda träd samt stammar i spänn samt översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder
  • Vård av motorsågens tillbehör; lyftsax, lyftkrok och måttband
  • Insikt och igenkännande av olämpliga arbetsuppgifter som antingen undviks eller avbryts i och med att säkerheten är av högsta prioritet

Omfattning

Uppgifter om kursdagar för utbildningen finns på följande sida.

Kostnad

Uppgifter om pris för kursen finns på följande sida.

Intresseanmälan

Intresserad av kursen? Skicka in en intresseanmälan på följande sida.

Motorsågskörkort, trädfällning, grund