Klass A – Motorsågning

Nivå: Grundläggande
Förkunskaper:
Målgrupp: Alla

Detta är den inledande utbildningen för hantering av motorsåg. Syftet är att ge dig de färdigheter och den kunskap för att på ett säkert sätt kunna hantera en motorsåg och utföra grundläggande sågarbeten.

Kursen innefattar följande punkter:

  • Starta och manövrera en motorsåg på ett säkert och tryggt sätt
  • Såga kontrollerat med dragande samt skjutande sågkedja
  • Kunskap hur man stöjder & avlastar sågen mot kroppen samt kännedom av användbara metoder för vedkapning
  • Verkställa grundläggande skötsel samt slipning av sågkedjan
  • Genomföra granskning av såg samt skyddsutrustning för en säker hantering av maskin vid användning
  • Förståelse för att säkerhet alltid skall prioriteras och att olämpliga arbetsuppgifter kringgås säkert eller upphöra helt

Notera att utbildningen omfattar inte trädfällning eller kapning av träddelar, detta omfattas i Klass B.

Omfattning

Uppgifter om kursdagar för utbildningen finns på följande sida.

Kostnad

Uppgifter om pris för kursen finns på följande sida.

Intresseanmälan

Intresserad av kursen? Skicka in en intresseanmälan på följande sida.

Motorsågskörkort, vedkapning